Koor

Mannenkoren Cantate cum Gaudio Joure en Credo Heerenveen zijn gefuseerd.

Na diepgaande gesprekken de afgelopen maanden tussen de besturen van het Heerenveens Interkerkelijke Mannenkoor Credo en het Chr. Regionaal Mannenkoor Cantate cum Gaudio te Joure e.o. zijn de leden van beide koren, op voorstel van de besturen, op 6 november j.l. in meerderheid akkoord gegaan met een fusie ingaande 1 januari 2020.

Het Mannenkoor Credo, opgericht op 4 januari 1977 te Heerenveen, telt ruim 20 leden en werkte veelal mee aan kerkdiensten. Daarnaast verzorgde het naast een jaarlijks concert eveneens optredens in diverse zorgcentra.

Cantate cum Gaudio te Joure e.o. telt 35 leden en vierde in december 2018 haar 50-jarig bestaan. Dit mannenkoor verleende eveneens regelmatig medewerking aan kerkdiensten en verzorgde meerdere optredens tijdens concerten en in verzorgingshuizen. Zo ook voerde zij vanaf  mei vorig jaar succesvol vijf keer het Theaterconcert “Jochanan van Patmos” op in diverse plaatsen in Friesland.

Het repertoire van beide koren bestaat uit een verscheidenheid aan Nederlandse en internationale liederen van zowel geestelijke als profane aard.

Overeengekomen is voor Joure als vestigingsplaats van het nieuw gevormde koor te kiezen met de heer Lars Mulder uit Heerenveen als haar dirigent. Het koor heeft 49 leden met een evenwichtige stemverdeling van de vier koorpartijen.

Het nieuwe koor met de nieuwe naam “Zingend Verbonden

Veel koren, zowel mannenkoren als gemengde koren, kampen met krimp. Met deze fusie willen de beide koren continuïteit bewerkstelligen en aldus een “opmaat” vormen naar de toekomst.

Oan’t sjen/ tot ziens!